Kehomielihoidot

Kehomielihoidot

Kehomielihoidot ovat mielen, tunteiden ja kehon yhteistoimintaa, jossa tietoisuus, tuntemukset, mieliala ja henkiset olotilat vaikuttavat myös fyysisten vaivojen hoitoon. Monien sairauksien ja vaivojen taustalla on paljon tunnetekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan myös fyysiseen terveyteemme.

Holistiset eli kokonaisvaltaiset hoidot pyrkivät kohottamaan ihmisen omaa elinvoimaa, jolloin paraneminen voi käynnistyä. Elinvoiman lisääntymiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi ravinnolla, yrteillä, luontaishoidoilla, liikunnalla, luontoyhteyden löytämisellä sekä tutustumalla omaan syvällisemmin omaan itseensä ja löytämään sitä kautta merkityksellisyyttä omaan elämään.

Energiahoidot

Energiat ja niiden kautta vaikuttaminen kehon hyvinvointiin ovat olleet läsnä tuhansia vuosia kaikkialla ympäri maailmaa. Energiahoidot toimivat biologisen perustan kautta. Mielen toiminta on psyykkistä energiaa, joka on vuorovaikutuksessa fyysisen kehon kanssa. Havaintomme ja kokemuksemme voivat siis muokata biologiaamme. Energiahoitojen kautta tuetaankin ennen kaikkea yhteyttä viisaaseen kehoon, jokaisen omaan luontaiseen, jolla on kykyä korjata ja tasapainoittaa itse itseään. Myös tunteiden ja ajatusten purkaminen, joita hoidon aikana saattaa nousta pintaan, vaikuttavat lopulta fyysisen kehosi toimintoihin.

Hoidettavana sinulla on tilaisuus vapautua hetkeksi huolista ja murheista sekä keskittyä vain läsnäoloon omassa kehossasi. Arjen kiireissä on tärkeää tarjota keholle myös hetkiä, jolloin voimme saapua läsnä olevaksi omaan kehoomme, huomioimaan omaa hengitystämme, ihoamme ja omia tunteita ja ajatusmallejamme. Energiahoidot usein koskettavat ihmisen fyysistä, psyykkistä, henkistä, hengellistä tai yliaistillista aluetta.


Quantum Quartz Healing 

Luen selvätuntoisesti informaatiota kvanttikentästä tulevien viestien kautta. Hoito ohjautuu yksilöllisesti ja intuitiivisesti juuri sellaiseksi, kuin mitä tällä hetkellä kaipaat ja mikä on sinulle tarpeen. Kyseessä on intuitiivinen energiahoito vuorikristallilla tehostettuna. Energia ohjautuu energiakeskusten ja kanavien kautta sinne missä sitä tarvitaan avaamaan, puhdistamaan ja tasapainottamaan. Hoidossa saatan hyödyntää myös muita kristalleja, mutta pääpaino on vuorikristallityöskentelyssä. Intuitiivisessa energiahoidossa välitetään käsien kautta universaalia luovan lähteen energiaa korkeammaksi parhaaksesi, jotta kehosi voisi paremmin pyrkiä tasapainoon ja sinun olisi helpompi kommunikoida viisaan kehosi kanssa. Hoito on jokaiselle täysin yksilöllinen ja muodostuu ohjauksen avulla juuri sellaiseksi, mitä kukin tarvitsee. Hoito aloitetaan lyhyellä rentouttavalla ja maadoittavalla pää, -käsi, -tai jalkahieronnalla. Hoidon yhteydessä voimme käydä myös keskustelua hoidon jälkeen, jotta sinulla on mahdollisuus käsitellä ja peilata mieleen nousseita ajatuksia ja tuntemuksiasi. Intuitiivinen energiahoito voi muun muassa: tukea energian liikettä kehossa purkaa erilaisia tunnelukkoja, tukahdutettuja tunteita ja vapauttaa rajoittavia ajatusmalleja voi lieventää kiputiloja tasapainottaa, avaa ja puhdistaa kehon energeettisiä järjestelmiä tukee yhteyttä oman kehon ja tietoisuutensa kanssa sekä toimii tukena muutosprosesseja vahvistaa omaa sydänyhteyttä ja yhteyttä omaan luontaiseen. 

Quantum Quartz Healing

 voi muun muassa:

  • tukea energian liikettä kehossa
  • purkaa erilaisia tunnelukkoja, tukahdutettuja tunteita ja vapauttaa rajoittavia ajatusmalleja
  • voi lieventää kiputiloja
  • tasapainottaa, avaa ja puhdistaa kehon energeettisiä järjestelmiä
  • tukee oman itsensä löytämistä sekä muutosprosesseja
  • vahvistaa omaa sydänyhteyttä ja yhteyttä omaan luontaiseen

Hoidon vaikutus on jokaiselle yksilöllinen, ja toisinaan hoidon vaikutuksen voi tuntea paremmin vasta jälkeenpäin. Usein hoidon jälkeiset tuntemukset ovat rentouttavia, virkistäviä, tasapainoittavia ja puhdistavia. Huolimatta kokemuksestasi, saat vähimmilläänkin hetken itsesi kanssa, hetken voimaantua ja rentoutua sekä myötätuntoista läsnäoloa. Tärkeää on myös sallia itse itselleen vapautumista negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä omassa elämässään, olla itselleen myötätuntoinen ja luottaa omiin kykyihinsä. Ole valmis voimaantumaan ja vastaanottamaan uusia ja hyviä asioita elämääsi!

Hoito voidaan tilanteesi ja tarpeidesi mukaan tehdä myös yksilöllisesti tai voin suunnitella sen akupunktiohoidon tyyppiseksi kokonaisuudeksi, jossa huomioidaan erityisesti valitut energialinjat ja keskittymät kiinalaisen lääketieteeseen pohjautuvien oppien mukaan. Hoito voidaan tehdä sovitusti myös ilman kristallia.  

  • Kesto 60 - 120 min.
  • Hinta 60 euroa/60min, 90euroa/90min, 120 euroa/120min.
  • Ensimmäistä kertaa varatessasi tutustumishoito 45e/60min. 
            
           Hoidon tarjoaa Rea